S účinností od 1.1.2020 přichází v platnost nová povinnost pro chovatele psů
mít vlastní zvíře čipované. Identifikace psa by měla být ve stáří
mezi 3. – 6. měsícem, v době první vakcinace na vzteklinu.

Pokud vaše zvíře nebude načipované, pohlíží se na něho z pohledu zákona
jako na nevakcinované proti vzteklině.
Lidově řečeno: NENAČIPOVANÉ zvíře ⁼ zvíře bez vakcinace proti vzteklině.

V případě, že dojde k poranění člověka, hrozí vám jako majiteli vysoké
sankce!

Povinnost se nevztahuje na zvířata s viditelným a čitelným tetováním,
vyznačeným před 3. červencem 2011.

Každý majitel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto
povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky
vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro
ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným
psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby nechal
svého psa očipovat!

Co je vlastně čipování a jak to probíhá?

Jde o jednorázový úkon. Aplikační jehlou je v praven pod kůži čip o velikosti
zrnka rýže. Umístění zpravidla bývá na levou stranu krku či mezi lopatky.
Dané místo se zkontroluje čtečkou, kterou dnes disponuje téměř každý
veterinární lékař, útulek či policie.

Jsou různé druhy čipů. Na naší klinice používáme typ DATAMARS, cenově
vychází na 680 Kč (v této ceně je i registraci pro národní registr majitelů
zvířat).
Jako levnější alternativu nabízíme čipy ANIMAL ID od firmy Texdan za 400Kč.
V ceně není registrace do národního registru, za poplatek možno
doregistrovat. Vhodné především pro psy, kteří neopouštějí Prahu.

Výhody ve zkratce:
 snadná aplikace
 přesná identifikace majitele
 účinná pomoc při nalezení ztraceného zvířete
 cenová dostupnost

Doufáme, že nikdy nebudete muset využít výhod, které vám čipování přináší.
Nicméně v případě ztráty vašeho zvířete je to ta nejjednodušší a nejrychlejší
cesta, jak ho získat zpět.

Některé registrační portály:
www.narodniregistr.cz
www.identifikace.cz
www.backhome.cz
www.czpetnet.cz
www.pet2me.eu
www.cipy-znamky.cz